Algemene voorwaarden

Voorwaarde 1

Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Voorwaarde 2

Certabo NV behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Certabo NV.

Voorwaarde 3

Herroepingsrecht:

De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Voorwaarde 4

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Voorwaarde 5

Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 25 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Voorwaarde 6

Bij verhuring van goederen kan een waarborg gevraagd worden.

Voorwaarde 7

De geleverde goederen blijven eigendom van Certabo NV tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

Voorwaarde 8

Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

Voorwaarde 9

De leveringskosten vallen ten laste van de koper en zullen ook steeds meegedeeld worden per offerte of in een later stadium per bestelbon.

Voorwaarde 10

De ingebruikname van de geleverde pakketten geldt als de definitieve aanvaarding ervan.

Voorwaarde 11

Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voorwaarde 12

De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.

Voorwaarde 13

Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen behoren.

Voorwaarde 14

De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren.

Voorwaarde 15

Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.

Voorwaarde 16

In geval dat Certabo NV een digitaal voorontwerp ter controle heeft toegestuurd naar de klant en de klant heeft hierop een akkoord voor productie gegeven, dan kan Certabo NV niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor schrijf- of andere fouten die in het goedgekeurde voorontwerp reeds aanwezig waren.

Voorwaarde 17

Bij het opgeven van een foutief leveradres door de klant, waarna het pakket na verzending terug bij Certabo NV aankomt, worden extra verzendkosten aangerekend voor het opnieuw verzenden van het pakket.

Voorwaarde 18

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Grafische ontwerpen

Voorwaarde 1

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma's, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden.

Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Voorwaarde 2

Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen,tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelde of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aantekening van bijkomende kosten.

Voorwaarde 3

Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.

Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

Voorwaarde 4

De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van voorraad. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van producten, gewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:

a) een speling van maximum 10 % meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, aantal bedrukkingen per product, ... Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;

b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;

c) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

Contactadres: Hogeweg 223, 2800 Mechelen

Onze Troeven

Kleine oplages mogelijk

Toegankelijk voor iedereen.

Snelle levering

Na goedkeuren van de proefdruk gaan wij meteen aan de slag.

Volledig in eigen beheer

Wij werken in-house alles af van uw artikelen - zo kunnen wij de kwaliteit garanderen.

Bestellen bij Uw Gadgets Bedrukken is eenvoudig

Heb je vragen? Contacteer ons

 

Notitieboekje bamboe

 

Wist je dat?
We bijna alles personaliseren of met digitale bedrukking of met lasergravure.

Enkele voordelen van digitaal bedrukken:

 • Hoge kwaliteit: Digitale printers kunnen prints van hoge kwaliteit leveren met een resolutie. Hierdoor kunnen ze scherpe, heldere beelden en tekst produceren met een grote precisie en detail.

 • Flexibiliteit: Digitale printers bieden flexibiliteit en personalisatie. 

 • Snellere productietijden: Digitale printers kunnen prints veel sneller produceren dan traditionele drukmethoden, omdat er geen plaat nodig is en er minder stappen zijn om het printproces te voltooien.

 • Kostenbesparend: Omdat er geen platen nodig zijn, zijn de opstartkosten van digitale printers relatief laag. Dit betekent dat u kleine batches kunt afdrukken zonder de kosten van het creëren van een dure plaat.

 • Milieuvriendelijker: Digitale printers gebruiken minder inkt dan traditionele drukmethoden, waardoor ze milieuvriendelijker zijn. Bovendien wordt er bij digitale printers geen gebruik gemaakt van giftige chemicaliën die bij traditionele drukmethoden worden gebruikt.

 

Lasergravure is een contactloze manier van graveren.

Enkele voordelen van lasergravure:

 • Hoge precisie: Lasergravure maakt gebruik van geavanceerde technologie om met hoge precisie te graveren. Het kan bijvoorbeeld fijne details en kleine lettertypen produceren die met traditionele gravuremethoden niet mogelijk zijn.

 • Veelzijdigheid: Lasergravure kan op verschillende materialen worden toegepast, zoals hout, metaal, glas, leer en nog veel meer. Dit maakt het een zeer veelzijdige technologie die voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt.

 • Duurzaamheid: De gravures die door lasergravure worden geproduceerd, zijn van hoge kwaliteit en duurzaam. Ze zijn bestand tegen slijtage en vervagen niet na verloop van tijd, waardoor ze perfect zijn voor producten die lang meegaan.

 • Snelheid: Lasergravure is een snel proces dat in korte tijd grote hoeveelheden materiaal kan graveren. Hierdoor is het een kosteneffectieve optie voor het graveren van grote hoeveelheden producten.

 • Personalisatie: Lasergravure maakt het mogelijk om gepersonaliseerde producten te creëren, bijvoorbeeld met namen, initialen of andere aangepaste ontwerpen. Dit is vooral handig voor relatiegeschenken, gepersonaliseerde cadeaus of voor het markeren van persoonlijke bezittingen.

 1. Kies uw artikel

 2. Kies een artikel om te personaliseren uit ons ruime aanbod.

 3. Kies personalisatie

  Kies het type personalisatie, tekstgrootte en lettertype.

 4. Bestelling doorsturen

  Voeg je artikel toe aan je winkelwagen en betaal veilig online.

 5. Proefdruk

  Wij sturen binnen de 2 dagen een proefdruk zodat je de bestelling nog een laatste keer kan goedkeuren.

 6. Levering

  Onze levertermijnen zijn kort. Na goedkeuring van de proefdruk zijn de artikelen klaar voor verzending binnen de 10 werkdagen. Verzending via GLS (1 tot 2 werkdagen)

Pul olmadan? Siz həmişə Mostbet kazino qazana bilərsiniz...
Sizdən əvvəl yalnız onlayn kazino pin up giriş deyil. Bu, zəngin ola biləcəyiniz dünyanın girişidir...
Katta pul bor. mostbet uz saytida. Ularni olib keting.